KÄYTTÖEHDOT 

Sound4us alustan kuvaus 

Alustan rekisteröidyt käyttäjät luovat profiilin, voivat ladata ja julkaista ääntä, tekstiä,  valokuvia, kuvia, grafiikoita, kommentteja ja muuta sisältöä tai tietoja. Alusta mahdollistaa  myös sen, että rekisteröityneet käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa keskenään ja  osallistua keskusteluihin, sekä seurata muita käyttäjiä. 

Alusta sisältää myös sosiaalisia ja vuorovaikutteisia ominaisuuksia, joiden avulla käyttäjät  voivat olla yhteydessä Sound4us yhteisöön ja saada tietoa siitä, jotta voidaan rakentaa  seuraajakuntaa.  

Jotkut alustamme ominaisuudet ovat käytettävissä vain premium käyttäjille, jotka tilaavat  palvelun. Premium käyttäjänä voit esimerkiksi ladata omaa musiikkia alustalle. Sound4us on  kuitenkin ilmainen käyttäjille, jotka eivät halua tilata tällaisia palveluita. 

Voimme ajoittain julkaista uusia työkaluja ja resursseja verkkosivustolla, julkaista uusia  versioita sovelluksistamme tai tuoda muita palveluita ja/tai ominaisuuksia alustalle. Kaikkiin  uusiin palveluihin ja ominaisuuksiin sovelletaan näitä käyttöehtoja sekä kaikkia lisäehtoja,  jotka voimme julkaista kyseisille palveluille tai ominaisuuksille. 

Soud4us-tilisi 

Jotta voit käyttää sivustoa, sinun tarvitsee rekisteröityä alustalle. Pääsy tiettyihin palveluihin  on kuitenkin vain rekisteröityneillä käyttäjillä. 

Jotta voit olla yhteydessä muiden Sound4us- käyttäjien ja -sisällöntuottajien kanssa,  annamme sinun luoda ja räätälöidä julkisen profiilin palvelussa. Jotta voit tehdä niin, sinun on annettava meille tiedot, jotka haluat näyttää tällaisessa profiilissa. 

Kun rekisteröidyt käyttämään alustaa, annat meille sähköpostiosoitteesi ja valitset tilillesi  käyttäjänimen ja salasanan. Sinun on varmistettava, että antamasi sähköpostiosoite on ja  pysyy voimassa. Sähköpostiosoitettasi ja muita tietojasi, jotka annat itsestäsi, käsitellään  tietosuojaselosteemme mukaisesti. 

Olet yksin vastuussa käyttäjänimesi ja salasanasi luottamuksellisuuden ja turvallisuuden  ylläpitämisestä. Lisäksi olet vastuussa kaikesta käyttäjänimesi ja salasanasi käytöstä ja  kaikesta tilistäsi peräisin olevasta toiminnasta riippumatta siitä, onko tällainen toiminta ollut  sinun hyväksymääsi. 

Jos käyttäjänimesi tai salasanasi katoaa tai varastetaan, tai jos uskot, että luvattomat  kolmannet osapuolet ovat saaneet pääsyn tilillesi, ilmoita asiasta meille kirjallisesti ja vaihda  salasanasi mahdollisimman pian.

Pidätämme oikeuden estää, peruuttaa, poistaa tai siirtää tiettyjä käyttäjänimiä ja ikilinkkejä  sopivissa olosuhteissa oman harkintamme mukaan. Saatamme ennakkoilmoituksella tai ilman  ennakkoilmoitusta keskeyttää tai irtisanoa tilisi, jos sillä tapahtuu toimintaa, joka  harkintamme mukaan rikkoisi tai saattaisi rikkoa näitä käyttöehtoja tai minkä tahansa  kolmannen osapuolen oikeuksia tai kaikkia sovellettavia lakeja tai määräyksiä. 

Voit irtisanoa tilisi milloin tahansa. 

Alustan käyttö 

Edellyttäen, että noudatat ehdottomasti näitä käyttöehtoja milloin tahansa alustaa  käyttäessäsi, Sound4us myöntää sinulle rajoitetun, henkilökohtaisen, ei-yksinomaisen,  peruutettavissa olevan ja ei-siirrettävän oikeuden ja lisenssin käyttää alustaa verkkosivustolle  ladatun ja julkaistun sisällön tarkastelemiseen, äänimuotoisen sisällön kuuntelemiseen  suoratoistettuna alustalta. 

Lisäksi, jos rekisteröidyt käyttämään alustaa, ja edellyttäen, että noudatat ehdottomasti näitä  käyttöehtoja ja milloin tahansa käyttäessäsi alustaa, Sound4us myöntää sinulle rajoitetun,  henkilökohtaisen, ei-yksinomaisen, peruutettavissa olevan ja ei-siirrettävän oikeuden ja  lisenssin: 

lähettää, ladata tai julkaista sisältöä alustalle ja pitää tällaista sisältöä saatavana alustalla  vain kuten se on näiden käyttöehtojen ja muiden verkkosivustolla ajoittain julkaistujen  soveltuvien ehtojen mukaan sallittu;
osallistua yhteisön sivuilla ja olla yhteydessä muihin Sound4us-yhteisön jäseniin vain  näiden käyttöehtojen mukaisesti; ja
käyttää alustan osana toimitettuja sovelluksia ja muita palveluita vain kuten se on näiden  käyttöehtojen ja muiden kyseisiin sovelluksiin tai palveluihin kulloinkin soveltuvien ehtojen  mukaan sallittu. 

Yllä olevat lisenssit edellyttävät, että noudatat ehdottomasti näitä käyttöehtoja ja milloin  tahansa käyttäessäsi alustaa, mukaan lukien mutta ei rajoittuen seuraavat ehdot:

Et saa kopioida, varastaa tai kaapata taikka yrittää kopioida, varastaa tai kaapata  minkäänlaista äänimuotoista sisältöä alustalta tai mistään alustan osasta muuten kuin  lataamalla tai tallentamalla sitä niissä tilanteissa, joissa kyseinen lataaja on päättänyt sallia  kyseisen sisällön lataamisen.

Et saa sovittaa, kopioida, julkaista uudelleen, asettaa saataville tai muuten viestiä yleisölle,  näyttää, esittää, siirtää, jakaa, levittää tai muuten käyttää tai hyödyntää sisältöä alustalla tai  alustalta, paitsi, jos tällainen sisältö on sinun sisältöäsi ja säilyy sellaisena käyttäessäsi  kyseessä olevaa sisältöä tai kuten näiden käyttöehtojen mukaisesti on sallittu ja siinä  laajuudessa kuin lataaja on sen sallinut.
Et saa käyttää mitään sisältöä (muuta kuin Sinun Sisältöäsi) millään tavalla, joka on  tarkoitettu luomaan erillinen sisältöpalvelu tai joka jäljentää mitä tahansa tarjotun alustan  osaa.

Et saa käyttää mitään tekniikoita tai hyödyntää mitään automatisoituja tai muita palveluita, jotka on suunniteltu esittämään sinun sisältösi suosiota väärin alustalla tai esittämään väärin  toimintaasi alustalla mukaan lukien mutta ei rajoittuen bottien, bottiverkkojen,  komentosarjojen, sovelluksien, ohjelmalisäkkeiden, laajennuksien tai muiden  automatisoitujen tapojen hyödyntäminen tilien rekisteröimiseksi, sisään kirjautumiseksi,  seuraajien lisäämiseksi tilillesi, sisällön toistamiseksi, muiden käyttäjien seuraamiseksi tai  muiden käyttäjien seuraamisen lopettamiseksi, viestien lähettämiseksi, kommenttien  julkaisemiseksi tai muulla tavoin puolestasi toimimiseen, etenkin, jos tällainen toiminta  tapahtuu moninkertaisesti tai toistuvasti. Et saa tarjota tai mainostaa tällaisten tekniikoiden  tai palveluiden saatavuutta muille alustan käyttäjille.
Et saa muuttaa, poistaa taikka yrittää muuttaa tai poistaa mitään alustalla tai sen sisällössä  (muussa kuin Sinun Sisällössäsi) esiintyviä tai niihin sisältyviä tavaramerkki-ilmoituksia,  tekijänoikeusilmoituksia tai muihin omistusoikeuksiin liittyviä ilmoituksia taikka muita  oikeudellisia huomautuksia.
Et saa itse etkä myöskään sallia minkään kolmannen osapuolen kopioida tai mukauttaa  verkkosivuston tai minkään sovelluksen tai palvelun objektikoodia tai takaisinmallintaa,  takaisinkoota, takaisinkääntää, muokata tai yrittää löytää minkä tahansa alustan osan  lähdekoodia tai objektikoodia taikka kiertää tai yrittää kiertää tai kopioida mitä tahansa  kopiosuojausmekanismia tai alueellisia rajoituksia taikka käyttää muita kuin sinun sisältöösi  liittyviä oikeuksien hallinnointitietoja.

Et saa käyttää alustaa lataamaan, julkaisemaan, tallentamaan, lähettämään, näyttämään,  kopioimaan, levittämään, edistämään, asettamaan saataville, jatkamaan saataville saattamista  tai muuten viestimään yleisölle:
mitään loukkaavaa, herjaavaa, halventavaa, pornografista tai siveetöntä Sisältöä tai  sisältöä, joka edistää väkivaltaa, terrorismia, laitonta toimintaa tai rotuun, etniseen  alkuperään, kulttuuriseen identiteettiin, uskonnolliseen vakaumukseen, vammaisuuteen,  sukupuoleen, seksuaaliseen identiteettiin tai suuntautumiseen perustuvaa vihaa tai  yllyttää siihen taikka on muuten paheksuttavaa meidän kohtuullisen harkintamme  mukaan;
mitään tietoa, sisältöä tai muuta materiaalia, joka loukkaa, plagioi, anastaa tai loukkaa  kolmansien osapuolten oikeuksia mukaan lukien mutta ei rajoittuen tekijänoikeudet,  tavaramerkkioikeudet, yksityisyyteen tai julkisuuteen liittyvät oikeudet, luottamuksellinen  tieto tai muut oikeudet; tai
mitään sisältöä, joka loukkaa, rikkoo tai on ristiriidassa minkä tahansa lain, säännön,  tuomioistuimen määräyksen kanssa tai on muuten lainvastaista tai laitonta meidän  kohtuullisen näkemyksemme mukaan;
minkäänlaista materiaalia, joka sisältää mitään viruksia, troijalaisia, vakoiluohjelmia,  mainosohjelmia, haittaohjelmia, botteja, aikapommeja, matoja tai muita vahingollisia tai  haitallisia komponentteja, joka ylikuormittaa, haittaa tai häiritsee taikka saattaa  ylikuormittaa, haitata tai häiritä alustaa taikka palvelimia tai verkostoja, jotka muodostavat osan alustaa tai ovat siihen yhteydessä tai joka rajoittaa tai estää taikka saattaa rajoittaa  tai estää muiden käyttäjien alustan käyttöä tai siitä nauttimista.

Et saa tehdä tai harjoittaa taikka rohkaista, kehottaa, pyytää tai edistää toimintaa, joka  katsotaan rikokseksi, aiheuttaa siviilioikeudellisen vastuun tai rikkoo muuten lakia tai  määräyksiä.

Et saa vuokrata tai myydä käyttöoikeutta alustaan tai mihinkään alustan sisältöön. Tämä ei  kuitenkaan estä sinua sisällyttämästä linkkejä sinun sisällöstäsi lailliselle  verkkolatauskaupalle, josta sinun sisältöäsi voi ostaa.

Et saa tarkoituksellisesti esiintyä toisena henkilönä tai yhteisönä tai muutoin esittää väärin kytköstäsi henkilöön tai yhteisöön esimerkiksi rekisteröimällä tilin toisen henkilön tai  yrityksen nimellä tai lähettämällä viestejä tai kommentoimalla käyttäen toisen henkilön nimeä.

Et saa vainota, käyttää hyväksi, uhkailla, väärinkäyttää tai muuten häiritä toista käyttäjää  tai Sound4us-työntekijää.

Et saa käyttää tai yrittää käyttää toisen henkilön tiliä, salasanaa tai muita tietoja, ellei  sinulla ole tuon kyseisen toisen henkilön nimenomaista lupaa.

Et saa rikkoa, kiertää tai yrittää rikkoa tai kiertää mitään meidän tai minkä tahansa  lataajan käyttämiä tietoturvatoimia; päästä tai yrittää päästä käsiksi tietoihin tai  materiaaleihin, joita ei ole tarkoitettu sinun käyttöösi; kirjautua sisään tai yrittää kirjautua  sisään palvelimeen tai tiliin, jonka käyttämiseen sinulla ei ole lupaa; yrittää tutkia tai testata  Sound4us-palvelun palvelimien, järjestelmän tai verkon haavoittuvuutta tai yrittää rikkoa  Sound4us-palvelun tietoturvamenetelmiä, yrittää häiritä verkkosivustoa tai palveluita millä  tahansa tavalla mukaan lukien mutta ei rajoittuen Sound4us-palvelun palvelimien tai  järjestelmien hakkerointi, viruksen lähettäminen, ylikuormittaminen, sähköpostipommitus tai  kaataminen.

Kaikkien muiden näiden Käyttöehtojen mukaisten oikeuksiensa ja  oikeussuojakeinojensa lisäksi Sound4us pidättää oikeuden tutkia kaikki tilanteet, joissa  vaikuttaa olevan käsillä jokin edellä mainituista tilanteista, ja voi ilmoittaa tällaisista asioista  asianmukaisille lainvalvontaviranomaisille ja tehdä yhteistyötä niiden kanssa tällaisiin  rikkomuksiin osallistuneiden käyttäjien syytemenettelyssä. 

Sitoudut noudattamaan ylläolevia ehtoja milloin tahansa käyttäessäsi alustaa ja tunnustat ja  hyväksyt, että meillä on oikeus oman harkintamme mukaan irtisanoa tilisi tai ryhtyä muihin  toimiin kuten katsomme sopivaksi, jos sinä rikot mitä tahansa edellä mainittua ehtoa tai  muuta näiden Käyttöehtojen ehtoa. Tähän voi kuulua kanteen nostaminen ja/tai loukkaavien  käyttäjien ilmoittaminen asianomaisille viranomaisille.

Sinun sisältösi:

Vain sinä yksin luot, omistat ja hallinnoit kaikkea ääntä, tekstiä, valokuvia, kuvia, grafiikoita,  kommentteja ja muuta sisältöä tai tietoa, jota lataat, tallennat, siirrät, lähetät, vaihdat tai  asetat saataville alustalle tai sen kautta, eikä Sound4us osallistu tähän. 

Sound4us ei vaadi minkäänlaisia omistusoikeuksia sinun sisältöösi, ja täten nimenomaisesti  tunnustat ja hyväksyt, että sinun sisältösi on yksin sinun vastuullasi. 

Et saa ladata, tallentaa, jakaa, lähettää, näyttää, suorittaa, asettaa saataville, jatkaa saataville  asettamista tai muuten välittää yleisölle sisältöä, johon sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia.  Erityisesti tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin luvaton käyttö sinun sisällössäsi (mukaan  lukien kopiointi, jakelu, muokkaaminen, mukauttaminen, julkinen näyttäminen, julkinen  esittäminen, johdannaisteosten valmistelu, asettaminen saataville tai muuten yleisölle  välittäminen alustan kautta) riippumatta siitä, onko se luvatonta tai tuleeko siitä luvatonta  myöhemmin, voi olla kolmansien osapuolten oikeuksien loukkaus ja on ehdottomasti  kielletty. Tällaiset rikkomukset voivat johtaa käyttöoikeutesi irtisanomiseen.  

Voimme ajoittain pyytää sinua antamaan tai tarjota sinulle keinoja antaa palautetta alustaan  liittyen. Tällaisissa olosuhteissa mitään antamaasi palautetta ei pidetä luottamuksellisena ja  meillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, käyttää tällaista palautetta rajoittamattomasti. 

Sitoumukset ja vakuudet 

Vakuutat ja takaat täten meille, että: (i) sinun sisältösi ja jokainen sen osa on sinun  alkuperäinen teoksesi tai olet hankkinut kaikki oikeudet, lisenssit, suostumukset ja luvat, joita tarvitaan käyttämään sitä kaikkina minkä tahansa sovellettavan käytön aikoina ja (tarvittaessa) valtuuttamaan meidät käyttämään Sinun Sisältöäsi näiden Käyttöehtojen mukaisesti, mukaan  lukien mutta ei rajoittuen oikeus ladata, kopioida, tallentaa, lähettää, levittää, jakaa, julkisesti  näyttää, julkisesti esittää, asettaa saataville ja muuten välittää yleisölle sisältöäsi ja jokaista  sen osaa alustan, kaikkien oalveluiden ja linkitettyjen palveluiden kautta. 

Sisältösi ja sen saatavuus alustalla eivät riko eivätkä loukkaa tai tule rikkomaan tai  loukkaamaan minkään kolmannen osapuolen oikeuksia mukaan lukien mutta ei rajoittuen  immateriaalioikeudet, esittäjien oikeudet, oikeus yksityisyyteen tai julkisuuteen tai oikeudet  luottamuksellisen tietoon. 

Olet hankkinut kaikki tarvittavat suostumukset, luvat ja/tai vapautukset kaikilta sinun  sisällössäsi esiintyviltä henkilöiltä, jotta voit sisällyttää heidän nimensä, äänensä,  suorituksensa tai ulkonäkönsä sinun sisältöön ja julkaista niitä alustalla ja minkä tahansa  linkitetyn palvelun kautta.

Sinun sisältösi mukaan lukien kommentit, joita saatat julkaista verkkosivustolla, ei ole eikä  tule olemaan laitonta, loukkaavaa, herjaavaa, halventavaa, pornografista tai siveetöntä, eikä  se saa edistää tai yllyttää väkivaltaa, terrorismia, laittomia tekoja tai vihaa rodun, etnisyyden,  kulttuurisen identiteetin, uskonnollisen vakaumuksen, vammaisuuden, sukupuolen,  identiteetin tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. 

Sisältösi ei aiheuta eikä tule aiheuttamaan mitään vastuuta meille, seuraajillemme ja  toimeksisaajillemme sekä meidän tai meidän ,seuraajiemme tai toimeksisaajiemme  työntekijöille, edustajille, johtajille, toimihenkilöille. Sound4us pidättää oikeuden poistaa  sisältösi, keskeyttää tai irtisanoa käyttöoikeutesi alustaan ja/tai ryhtyä kaikkiin  oikeussuojakeinoihin, jos uskomme, että jokin sinun sisältösi rikkoo mitä tahansa edellä  mainituista vakuutuksista tai loukkaa muutoin toisen henkilön oikeuksia tai loukkaa mitä  tahansa lakia, määräystä tai asetusta. 

Rikkomusten ilmoittaminen 

Jos havaitset alustalla sisältöä, jonka uskot loukkaavan tekijänoikeuksiasi, ilmoitathan siitä  meille sähköpostilla osoitteeseen info@sound4us.com 

Kolmansien osapuolien verkkosivustot ja palvelut 

Alusta voi tarjota sinulle pääsyn kolmansien osapuolien verkkosivustoille, tietokantoihin,  verkkoihin, palvelimiin, tietoihin, ohjelmistoihin, ohjelmiin, järjestelmiin, hakemistoihin,  sovelluksiin, tuotteisiin tai palveluihin mukaan lukien mutta ei rajoittuen linkitetyt palvelut.  

Meillä ei ole minkäänlaista hallintaa ulkoisista palveluista, emmekä ole tai voi olla vastuussa  niiden sisällöstä, toiminnasta tai käytöstä. Linkittämällä tai muulla tavalla tarjoamalla pääsyä  mihin tahansa ulkoisiin palveluihin Sound4us ei anna mitään nimenomaista tai epäsuoraa  vakuutusta, takuuta tai hyväksyntää tällaisten ulkoisten palvelujen tarjoaman sisällön, tietojen tai palveluiden laillisuudesta, tarkkuudesta, laadusta tai aitoudesta. 

Ulkoisilla palveluilla voi olla omat käyttöehtonsa ja/tai tietosuojakäytäntönsä ja niillä voi olla  erilaisia käytäntöjä ja vaatimuksia kuin meillä on alustaan liittyen. Olet yksin vastuussa  kaikkien näiden ulkoisten palvelujen, joita käytät omalla vastuullasi, käyttöehtojen,  tietosuojakäytäntöjen ja muiden ehtojen tarkistamisesta. Sinua kehotetaan tekemään  kohtuulliset tiedustelut ja tutkimukset ennen kuin teet liiketoimia minkään ulkoisiin  palveluihin liittyvän kolmannen osapuolen kanssa, olivat ne sitten taloudellisia tai muita  toimia taikka sähköisiä tai muuten toteutettuja.

Sisällön estäminen ja poistaminen 

Huolimatta siitä, että meillä ei ole laillista velvoitetta valvoa alustalla olevaa sisältöä,  Sound4us pidättää itsellään oikeuden estää, poistaa tai tuhota mitä tahansa sisältöä milloin  tahansa ja rajata tai rajoittaa pääsyä mihin tahansa sisältöön mistä tahansa syystä ja ilman  vastuuta, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, jos meillä on syytä uskoa, että tällainen sisältö  loukkaa tai saattaa loukata kolmannen osapuolen oikeuksia, se on ladattu tai julkaistu näiden  käyttöehtojen, tai sovellettavan lain vastaisesti tai on muuten meille kelpaamatonta. 

Huomaathan myös, että yksittäisillä lataajilla on määräysvalta tililleen ajoittain tallentamaansa äänisisältöön ja he voivat poistaa minkä tahansa tai kaiken äänisisällön tai muun sisällön  ilman erillistä ilmoitusta. Sinulla ei ole jatkuvaa oikeutta saada pääsyä mihinkään tiettyyn  sisältöön eikä Sound4us ole vastuussa siinä tapauksessa, että et pääse käsiksi sisällön osaan,  koska se on poistettu alustalta joko meidän tai asianomaisen lataajan toimesta. 

Tietosuoja, yksityisyys ja evästeet 

Sound4us kerää, tallentaa, käyttää, luovuttaa ja muuten käsittelee kaikkia alustan käytön  yhteydessä meille antamiasi henkilötietoja tietosuojakäytännön mukaisesti. Kuten useimmissa  verkkopalveluissa käytämme lisäksi evästeitä ymmärtääksemme, kuinka ihmiset käyttävät  alustaa, jotta voimme jatkaa tarjoamamme palvelun parantamista. 

Tapaamiset 

Sound4us-palvelulla on aktiivinen käyttäjien yhteisö, jonka monet käyttäjät järjestävät  tapaamisia ja osallistuvat niihin itse eri paikoissa ympäri maailmaa (“Tapaamiset”). Vaikka  Sound4us tukee yleisesti tapaamisia ja voi tarjota sen merkeillä varustettua  myynninedistämismateriaalia auttaakseen järjestäjiä näiden tapaamisten mainostamisessa,  Sound4us ei sponsoroi, valvo tai millään tavalla hallitse tapaamisia. Täten tunnustat ja  hyväksyt, että osallistumisesi mihinkään tapaamisiin on täysin omalla vastuullasi ja Sound4us  ei vastaa mistään tapahtumia järjestävien, niihin osallistuvien tai muuten niihin osallisten  Sound4us-käyttäjien tai kolmasien osapuolien toiminnasta.

Shopping cart
There are no products in the cart!
0